Pomoc

 

Smsprzypominacz.pl jest systemem wielokrotnie sprawdzanym i testowanym, który udowodnił swoją skuteczność oraz niezawodność.

System, pomimo swojej skomplikowanej konstrukcji, jest bardzo prosty w obsłudze. Gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości i pytania, co do jego funkcjonowania lub gdy znajdziecie Państwo jakiekolwiek braki, niedociągnięcia lub błędy, to będziemy bardzo zobowiązani za komentarze i wskazówki.

Możecie je Państwo wysyłać na adres: pomoc@smsprzypominacz.pl

FAQ

 • 1. Logowanie

  +

  Gdzie można zalogować się do systemu?

  Każdy użytkownik może zalogować się do systemu wchodząc do stronę www.smsprzypominacz.play.pl lub przez Play24. Logowanie do Serwisu SMSPrzypominacz następuje poprzez podanie loginu i zdefiniowanego hasła. Loginem jest numer telefonu w sieci PLAY.

  Zapomniałem hasła, co zrobić?

  Hasło można odzyskać po przez PLAY24 wpisując Twój login to email, który został podany w czasie rejestracji lub Twój numer telefonu bez „0” i „48” (np. 790200200).

  Jak zmienić hasło?

  Hasło można zmienić po zalogowaniu się do PLAY24 zakładka "Mój profil"

  Jak mogę poprawnie wylogować się z systemu?

  Po zakończeniu pracy w systemie, każdy użytkownik będzie mógł wylogować się klikając na zakładkę „Wyloguj”, która znajduje się na samym dole strony, po lewej stronie.

 • 2. Ustawienia konta

  +

  Założyłem konto, co dalej?

  Po założeniu konta użytkownik będzie mógł zalogować się do systemu. Przy pierwszym logowaniu można skorzystać z konfiguratora, który poprosi o podanie branży, która interesuje użytkownika, oraz o podanie nadpisu. Następnie należy ustawić treści wiadomości w zakładce „Szablony”. Szablony są treściami wiadomości SMS, które będą wychodziły w ramach wysyłek. Każda treść może składać się z maksymalnie 160 znaków. Do każdego szablonu należy przypisać godzinę i datę wysyłki, a w tym celu można skorzystać z proponowanych opcji.

  Czym jest nadpis?

  Nadpis jest zdefiniowanym nadawcą wiadomości, który pojawi się na telefonie komórkowym każdego odbiorcy SMS-a. Nadpis powinien składać się z maksymalnie 11 znaków alfanumerycznych i uwzględniać małe i duże litery. Nadpis nie może zawierać polskich znaków. Najlepiej aby kojarzył się z marką, firmą, produktem lub osobą, która będzie organizować wysyłki.

  Kiedy powinny wychodzić SMS-y?

  Szablony można ustawić na dowolną godzinę oraz datę wysyłki. Użytkownik sam decyduje kiedy i o jakiej porze będą wychodziły wiadomości SMS z jego konta.

  Czy można pogrupować kontakty?

  W zależności od wariantu. Opcja taka jest dostępna dla użytkowników wariantu „Dużego Biznesu” oraz „Pro”.

 • 3. Baza kontaktów

  +

  Czy można wgrać bazę kontaktów?

  Taką opcję posiadają wyłącznie warianty „Duży biznes” oraz „Pro”, korzystając z zakładek znajdujących się po lewej stronie o nazwie „Klienci/Pacjenci/Turyści” można zaimportować kontakty na konto.

  W jakim formacie musi być importowany plik?

  Musi to być plik typu EXCEL o rozszerzeniu .xls,.xlsx oraz csv, o następującej strukturze kolumna A – numer telefonu (obowiązkowo), kolumna B imię i nazwisko (opcjonalnie).

  Prowadzę bazę w formie papierowej, w jaki sposób mogę ją wprowadzić do systemu SMSPrzypominacz?

  Bazę klientów można wprowadzić ręcznie lub importując z pliku Excel (.xls,.xlsx,.csv)

 • 4. Wysyłka wiadomości SMS - pojedyncza

  +

  Jak dodać przypomnienie w zakładce „Wysyłanie wiadomości SMS” - pojedyncza ?

  Przypomnienia dodajemy w zależności od rodzaju funkcjonalności. Jeśli użytkownik skorzysta z przygotowanego wcześniej szablonu, to będzie musiał uzupełnić numer telefonu klienta oraz inne dane obowiązkowe dla danej funkcjonalności. Po prawidłowym dodaniu przypomnienia, wiadomość powinna zostać zapisana w zakładce „Lista wiadomości" wraz z określoną datą i godziną wysyłki.

  Jak można zmienić termin wysyłki?

  Jeśli wiadomość została już zapisana w zakładce „Lista wiadomości”, to należy odnaleźć takie przypomnienie korzystając z wyszukiwarki znajdującej się na górze strony w zakładce „Lista wiadomości”, następnie kliknąć na ikonkę „Edycja” i w tym miejscu można zmienić datę i godzinę wysyłki dla danej wiadomości. Po kliknięciu na „Zapisz” zmiany zostaną naniesione tylko dla edytowanej wiadomości. Jeśli zmiana terminu wysyłki ma dotyczyć konkretnego szablonu, to należy edytować taki szablon w zakładce „Szablony”. Użytkownik musi pamiętać o tym, że edycja szablonów będzie aktualna tylko dla nowych wiadomości.

  Jak zapisać szablon?

  Wszystkie zmiany szablonów, tworzenie nowych czy kasowanie istniejących należy wykonywa w zakładce „Ustwienia" - "Szablony”. Wszystkie zmiany będą widoczne wyłącznie dla nowo dodanych wiadomości. Zmiana szablonu nie wpływa na wiadomości już wysłane czy oczekujące na wysyłkę w zakładce „Lista wiadomości”.

 • 5. Wysyłka wiadomości SMS - masowa

  +

  Jak dodać przypomnienie w zakładce „Wysyłanie wiadomości SMS” - masowa?

  W tej zakładce można skorzystać z gotowego szablonu wiadomości lub ręcznie stworzyć treść. Przy ręcznym wpisaniu treści wiadomości system poprosi użytkownika o podanie daty i godziny wysyłki. Przy każdej wysyłce w tej zakładce należy zaznaczyć całą bazę klientów, klientów przypisanych do określonej grupy kontaktów lub kilka dowolnych numerów z listy, pod które wysyłka ma być zrealizowana.

  Czy można wysłać wiadomość do wszystkich kontaktów jednocześnie?

  Taka opcja dostępna jest w każdym wariancie w zakładce „Wysyłanie wiadomości SMS”, gdzie należy w tym celu zaznaczyć okienko (check box) w widocznej tabeli przy słowie „telefon”, nastąpi automatyczne zaznaczenie całej bazy zgromadzonej na koncie użytkownika.

  Czy można wysłać wiadomość do konkretnej grupy kontaktów?

  Taka opcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników wariantu „Duży biznes” oraz ”Pro”. W celu wysyłki SMS-ów do konkretnej grupy należy przejść do zakładki „Wysyłanie wiadomości SMS” i wybrać grupę do której wysyłka ma zostać skierowana. Użytkownik będzie mógł wybrać wyłącznie grupy istniejące na jego koncie.

  Czy można wysłać wiadomość do wybranych kontaktów?

  Taka opcja dostępna jest we wszystkich wariantach. W celu wysyłki SMS-ów do konkretnych kontaktów należy przejść do zakładki „Wysyłanie wiadomości SMS” i wybrać przez kliknięcie na check box kontakty, pod które mają zostać wysłane wiadomości SMS.

 • 6. Lista wiadomości

  +

  Jak skasować wiadomość?

  Taka opcja dostępna jest wyłącznie dla wiadomości oczekujących na wysyłkę. W tym celu należy przejść do zakładki „Lista wiadomości” wyszukać interesujące nas przypomnienie i kliknąć "usuń" po prawej stronie tabeli.

  Jak edytować wiadomość?

  Należy odnaleźć taką wiadomość korzystając z wyszukiwarki znajdującej się na górze strony w zakładce "Lista wiadomości", następnie kliknąć na ikonkę „Edycja” i w tym miejscu można zmienić np.: datę i godzinę wysyłki, treść czy numer odbiorcy dla danej wiadomości. Po kliknięciu na „Zapisz” zamiany zostaną naniesione tylko dla edytowanej wiadomości.

  Gdzie sprawdzić kiedy wiadomość zostanie wysłane?

  W zakładce „Lista wiadomości” po wyszukaniu wiadomości w ramce widoczna będzie data i godzina wysyłki zarówno dla wiadomości wysłanych, jak i oczekujących na wysyłkę.

 • 7. Szablony

  +

  Jak stworzyć nowy szablon?

  W dowolnej chwili nowy szablon można stworzyć przechodząc do zakładki "Ustawienia" - „Szablony” i skorzystać z generatora szablonów. System przeliczy, ile znaków zostało wykorzystanych. Szablon może składać się z maksymalnie 160 znaków. Każdy szablon będzie wymagał określenia daty i godziny wysyłki oraz przypisania do konkretnej akcji np.: wysyłki SMS.

  Jak przypisać dany szablon do zakładki np.: „Wysyłanie SMS”?

  Do tego celu służy check box w generatorze szablonów w zakładce "Ustawienia" - „Szablony”, który umożliwi przypisanie przygotowanego szablonu do „Wysyłki SMS”. Użytkownik musi pamiętać o tym, że przypisanie szablony do wysyłki SMS sprawi, że szablon będzie dostępny wyłącznie w zakładce „Wysyłanie wiadomości SMS”.

  Jak ustawić konkretny szablon w zakładce ”Dodaj przypomnienie”?

  Do tego celu służy check box w generatorze szablonów w zakładce "Ustawienia" - „Szablony”, który umożliwi przypisanie przygotowanego szablonu do zakładki „Dodaj przypomnienie”. Użytkownik musi pamiętać o tym, że przypisanie szablonu do konkretnej akcji sprawi, że szablon będzie dostępny wyłącznie w zakładce „Dodaj przypomnienie”.

 • 8. Ustawienia

  +

  Do czego służy zakładka „Ustawienia”?

  W tej zakładce można m.in. utworzyć nazwę nadawcy, szablony z treściami SMS, grupy klientów. W zależności od branży, w tej zakładce będzie można także dokonać innych ustawień konta.

 • 9. Kontakty

  +

  Jak zmienić dane kontaku?

  Wszystkie kontakty dodane przez użytkownika znajdują się w zakładce „Klienci/Pacjenci/Turyści”. W celu edycji należy wyszukać dany kontakt, następnie kliknąć na ikonkę edycji znajdującą się po prawej stronie tabeli a następnie zapisać zmiany dla danego kontaktu.

  Jak dodać nowy kontakt?

  Nowy kontakt doda się automatycznie przy imporcie, dodaniu przypomnienia oraz po kliknięciu „Dodaj klienta” w zakładce „Klienci”. Dodając kontakt należy pamiętać o uzupełnieniu danych obowiązkowych takich jak numer telefonu.

  Czy zmiana danych kontaktu zmienia dane podstawiane w przypomnieniu?

  W przypomnieniach, które już oczekują na wysyłkę zmiana nie będzie widoczna. Nowe dane kontaktu będą obowiązywały do nowych przypomnień zapisanych po edycji.

  Czy można przyporządkować jednemu numerowi telefonu kilka wiadomości - powiadomień?

  Tak.